Visual Basic Dersleri #2

Visual Basic Değişkenler

Visual Basic’te değişkenleri gruplandıracak olursak arkadaşlar ;

1- Sayısal Tipteki Değişkenler : Byte , Integer , Long , Demical gibi..

2-String Tipindeki Değişkenler :  String , Char

3-Mantıksal Tipteki Değişkenler : Bolean

4-Tarih Tipi Değişken : Date

olarak özetlenebilir.

Sayısal Tipteki Değişkenler : Sayısal tipte değişken kullanırken kullandığımız değişkenler.

String Tipindeki Değişkenler : Kelime veya harf kullanırken kullandığımız değişkenler.

Mantıksal Tipteki Değişkenler : True olan komutu false yaparken yaparken kullandığımız bir değişkendir. Bir komutu aktif veya pasif hale getirmek için kullanırız.

Tarih Tipi Değişken : Gün , Ay , Yıl belirtirken kullandığımız değişkenlerdir.

Sayısal tipteki değişkenlerden kısaca bahsetmek gerekirse ;

Byte : 1 byte büyüklüğünde olup 0 ile 255 arasında değer alır.

Integer : 4 byte büyüklüğünde olup -32.768 ile 32.767 arasında değer alır.

Long : 4 byte büyüklüğünde olup -9.223.372.036.854.775.808 ile 9.223.372.036.854.775.807 arasında değer alır.

Decimal : 14 byte büyüklüğündedir. 29 basamaklı sayılar için kullanabiliriz.

Değişken tanımlarken en çok kullanıdığımız değişken tanımlama tipi ” dim “dir arkadaşlar.

Şimdi formumuza 2 adet label , 1 adet text box ve 1 buton oluşturup bu şekile getirelim.

Label1 yazısının Text kısmını Kullanıcı adı yapalım. Label2 kısmındaki text bölümünü silelim ya da böyle bırakalım.

Şimdi butona çift tıklayarak kod penceresini açıyoruz ve bir değişken oluşturuyoruz.

Gördüğünüz gibi burada hata verdi. Çünkü Byte değişkenimiz 0 ile 255 arasında değer alabilir.

Böyle yaptığımız zaman program otomatik olarak kabul edecektir.

Burada String türünden bir değişken oluşturuyoruz. Ve değişkenimizi eşitlediğimiz şey bir harf veya kelime olacağı için ” ”  içerisinde yazıyoruz.

Daha sonra oluşturduğumuz değişkeni bir şeye eşitliyoruz.
Dim örnek1 As String  => Burada örnek1 adında string türü bir değişken oluşturduk.

örnek1=”merhaba” => örnek1 adlı değişkenimizi merhaba‘ya eşitledik.

Textbox1.Text = örnek1  => TextBox1 isimli kutumuzda bulunan yazıyı örnek1 değişkenimize eşitlemiş bulunduk.

Değişken oluştururken bazı yazım kuralları vardır onlardan bahsetmek istiyorum. Aşağıda gördüğünüz üzere değişken ismi iki kelimeden oluşuyorsa boşluk koyamazsınız veya değişken ismi bir rakam ile başlayamaz.

Şimdi daha önce görmüş olduğumuz kodu çalıştıralım. Üst sekmelerde ki Test sekmesinin hemen altında yazan Başlat seçeneğine basarak kodlarımızı kontrol ediyoruz. Herhangi bir sorun çıkarsa tekrardan okumanızı öneririm.

Şimdi yazdığımız değişkenin harflerinin tamamının büyük ya da küçük yazılmasını sağlayan kodlarımızı inceleyeceğiz.

.ToLower veya .ToUpper” kodları ile değişkenimizin harflerinin büyüklüğünü küçüklüğünü kontrol edebiliriz.

Şimdi Kullanıcı adını yazdığımızda bize aşağıdaki label2 kutusunda ” Merhaba *Kullanıcı Adı* ” Yazılmasını göstereceğim.

Burada  “Kullanıcı_adı” adında bir string türü değişken oluşturuyoruz. Bu string türü değişkenimizi  TextBox1.Text(Yani TestBox1’deki Yazı)’ya eşitliyoruz. Yani değişkenimiz , TextBox1’e yazılan herhangi bir değere eşit olacaktır. Yani textbox1’e “ahmet” yazarsak değişkenimiz “ahmet”‘e eşitlenecektir.

Daha sonra Label2’de ki yazıyı bu değişkenimize eşitliyoruz. Fakat bu şekilde eşitlersek Label2 de sadece Textbox1’deki yazı görünecektir. Merhaba veya Hoş Geldiniz gibi bir yazı eklemek için

Label2.Text = ” Merhaba ” & ” ” & Kullanıcı_adı şeklinde yazdığımızda   Merhaba yazısının devamında 1 boşluk bırakıp Kullanıcı_adı değişkenimizi yazacaktır. Fotoğrafta da detaylı olarak anlatmaya çalıştım.

Nedir bu Form1_Load ?

Form1_Load kısmı formumuz ilk açıldığında çalışacak kodların yazıldığı bölümdür.

dim örnek1 as String

örnek1 = “merhaba dünya”

TextBox1.Text = örnek1

Kodunu Load kısmına yazarsak formumuzu çalıştırdığımız andan itibaren textbox1 yazımızı örnek1’e eşitlemiş oluruz.

Visual Basic ‘te değişkenler hakkında bilinmesi gerekenleri anlattım. İlerleyen derslerde yine biraz bileşenlerden bahsedip döngülere geçeceğiz. Anlamadığınız bir kısım olursa bana ulaşabilirsiniz.

İyi günler..

 

 

 

Bir Cevap Yazın