CRISPR-Cas9 Tekniği

CRISPR-Cas9 TEKNİĞİ

Clustered(RegularlyInterspacedPalindromicRepeats),bilinen adıyla CRISPR tekniği 21.yüzyılın
en önemli genetik manipülasyon tekniklerinden birisidir .Teknik PCR‘dan sonraki yıllarda ortaya
çıkmıştır.Moleküler biyologların en gözde model organizmalarından birisi olan E.coli bakterisiyle
yapılan çalışmalarda keşfedilen tekrarlayan baz çifti dizilerinin dönemin teknolojisiyle
anlamlandıramayan bilim insanları sonraki yıllarda gelişen teknoloji ve bilgi birikimi sayesinde bu
dizilere cas genleri adını vermiş ve literatüre girmesini sağlamışlardır.

CRISPR-Cas9 iki önemli molekülden oluşur:
-cas9enzimi**
-gRNA(guide/rehber RNA)**

Cas9 enzimi genom üzerinde moleküler bir kesme işlemi gerçekleştirir. Bu sayede istenilen
DNA parçaları eklenir ya da çıkarılabilir.**
Rehber RNA cas9 enziminin doğru lokalizasyona gitmesine ve işlevini doğru yapmasına
rehberlik eder.**

Bakteri ve arkeler de keşfedilen bu sistem ilk bakışta bir savunma sistemi olarak kullanımı
olduğunu doğrular. Çünkü bakterileri enfekte eden virüslere karşı(bakteriyofajlar) konak bakteri
cas enzimlerini kullanarak virüsün DNA‘sını keser ve sonrasında bir dizi karmaşık işlemden
geçirerek bir sonraki saldırıda  diziyi hafızasından çıkararak  savunma yapabilir.Bilim
insanları bu konu üzerinde çalıştıkça bu tekniğin diğer canlılarda özellikle insanlarda çok çeşitli
alanlarda kullanılabileceğinde hem fikir oldular. Örneğin genetik kökenli olduğunu az çok bildiğimiz
nörodejeneratif hastalıklar(bkz:Alzheimer),kanser tedavileri,HIV virüsü çalışmaları,birçok
insanın muzdarip olduğu çoklu semptomatik etkiler gösteren lyme hastalığı vb…
Bunların arasında en önemlisi ve en tartışmalı olanı ise gelişim evresindeki embriyoların gen
dizilimlerini ebeveynin isteğine göre değiştirebilmek;hastalıklı parçaları kesmek ve hatta
istenmeyen özellikleri keyfi bir şekilde değiştirebilmektir.Etik anlamda oldukça tartışılan bu
durum tekniğin nasıl bir gelecek vaadedebileceğini gözler önüne seriyor. Siz ne düşünüyorsunuz?
Ütopya mı yoksa distopya mı ?

Araştırmalara daha detaylı göz atmak isterseniz ;

CRISPR-Cas9 Tekniğiyle Yapılan 7 Muhteşem Şey